Branschorganisationen för mäklare med erfarenhet!

Svenska Fastighetsmäklarsällskapet bildades 1988 av en grupp fastighetsmäklare med långvarig och aktiv verksamhet i branschen. Målsättningen var att tillskapa ett forum för fördjupad och utvecklande kompetens.

Kunskap och kompetens

Genom en intensiv verksamhet deltar medlemmarna i Svenska Fastighetsmäklarsällskapets aktiviteter som leder till ökade kunskaper kring marknadsföring, skatter, finansiering och aktuell lagstiftning.

Minst 10 års yrkeserfarenhet

Vår stabila grund för att möjliggöra uppställd målsättning är att kräva minst 10 års personlig yrkeserfarenhet av varje medlem.

Bostad- och fastighetsmarknadens snabba rörlighet kräver professionell analys av samtliga faktorer som ligger till grund för förändringar.

Ett mycket viktigt inslag i vår verksamhet utgör en oavbruten och levande debatt kring mäklaretiken där konsumentfrågorna intar en central roll.

Ansvarsförsäkring

Lagen föreskriver att fastighetsmäklaren personligen skall vara försäkrad med skadeståndsskyldighet intill ett belopp som vid varje tidpunkt fastställes av fastighetsmäklarnas tillsynsmyndighet.

Våra medlemmar har en personlig försäkring som väl motsvarar detta.


Postadress
c/o Botema Fastighets AB
Vretenvägen 13
171 54 Solna

E-post & Telefon
info@sfms.se
styrelsen@sfms.se
08 – 34 66 20

Övrigt
Bankgiro: 5830-2423


Ordförande
Lászlo Zsuppán
ordf@sfms.se

Sekreterare & Kassör
Marton Grünbaum
sekr@sfms.se