Mäklaruppdraget kan endast lämmnas till fysisk person, det kan aldrig lämnas till en juridisk firma.

För den som vill veta mer kommer snart länkar till mer information.