SFMS har ingen utbildning till fastighetsmäklare.

Vi hänvisar till den information som finns hos Fastighetsmäklarnämnden.

Utbildningsställen

Utbildningar som uppfyller kraven på teoretisk utbildning finns i:

Malmö
Fastighetsmäklarprogram 80 poäng
Gävle
Fastighetsmäklarprogram 80 poäng
Karlstad
Kandidatexamen inom fastighetsekonomiprogrammet 120 poäng
Trollhättan-Uddevalla
Lantmäteriingejörsutbildning 130 poäng
Stockolm
Civilingenjörsutbildning inom lantmäteri 180 poäng

Kurser i enstaka ämnen kan läsas vid universitet och högskolor. Respektive universitet eller högskola kan ge närmare information.

Högskolan i Malmö: 040-665 70 00
Högskolan i Gävle: 026-64 85 00
Karlstads Universitet: 054-700 10 00
Högskolan Trollhättan-Uddevalla: 0520-47 50 00
Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm: 08-790 60 00