Kostnaden för medlemsskap är 2.000 kr/år
Försäkring för fastighetsmäklaransvar kostar 4.300 kr.
För mer information, kontakta styrelsen

För att bli medlem i SFMS, vänligen skriv ut och fyll i nedan medlemsansökan, skriv under med blå namnteckning, skanna in och maila tillbaka den till oss.

Medlemsansökan i PDF-format
Våra stadgar